Ορειχάλκινος Σύνδεσμος

6.0040.00

Ορειχάλκινος σύνδεσμος για λάστιχο πολυαιθυλενίου.