ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Γάντζος Εδάφους

0.13
0.700.95

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Γωνία Θηλυκή

0.951.15
3.009.70

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Γωνία Σώμα

0.400.60

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Γωνίες Φις

0.180.30

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Διόφθαλμα

0.10

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Κώνοι Υποδοχής

0.100.15

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Λάστιχο Σέλλας

0.300.45

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Λήψη

0.07

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Μαστοί

0.151.50
0.200.35

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Μούφα

0.452.70

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Μούφα Συστολική

0.500.70
1.501.80

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Περικόχλιο

0.170.33
1.502.30
0.45
0.8017.00
6.00
2.90

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Σέλλα Μονή

1.203.80

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Σύνδεσμος Lock

0.601.20
1.2025.00

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Σύνδεσμος Φις

0.071.30
0.100.20
0.702.60

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Τάπα Αρσενική

0.150.40

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Τάπα Θηλυκιά

0.150.40

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Ταυ Θηλυκά

1.406.00

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Ταυ Ρακόρ Lock

1.10

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Ταυ Σώμα

0.400.60

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Ταυ Φις

0.200.30
0.250.35

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

Τερματικό Ρακόρ

2.508.80
5.006.50
13.0020.00