Το ελαιοτριβείο

Στο παραπάνω video αποτυπώνουμε με εικόνα την συλλογή της ελιάς από τους εργαζομένους μας και την μεταφορά της προς το ελαιουργείο για την παραγωγή του ελαιόλαδου μας.